Business systemika


Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony, určité zvyky a řády. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém. Dalšími takovými systémy jsou ale pracovní kolektivy a systémy utvářené vlastnickými vztahy. Firemním prostředím se zabývá aplikace firemních a organizačních konstelací, která vznikla v druhé pol. devadesátých let  v Německu a pro svoji vysokou efektivitu a jednoduchost se zařadila do repertoárů firemních trenérů, poradců a koučů. V jakémkoliv pracovním prostředí se totiž vyvíjejí složité vztahy mezi jednotlivými pracovníky, vedoucími a podřízenými, mezi zaměstnanci a firemními klienty, mezi zaměstnanci a majiteli, mezi jednotlivými odděleními, úseky či pobočkami.

Během života není možné nenarušovat vztahy v rodinném systému, natož pak ve firemním. Navíc všechny nedostatečně či nesprávně zpracované vztahy z rodinného systému promítáme zpět nejen do svého rodinného systému, ale současně do svého zaměstnání, své firmy a vztahů v nich.

Narušený pracovní vztahový systém se pak snažíme jen nějak podvědomě kompenzovat, což ovšem nepřináší skutečné řešení, vytváří nové problémy a ničí osobní spokojenost zúčastněných. Právě proto, že tyto jevy probíhají každodenně většinou na podvědomé úrovni, mohou zcela zásadním způsobem ovlivňovat životy lidí v systému (motivy, touhy, tendence, činy a pocity) i systém samotný (rodina, firma, oddělení...). Za problémy ve firmě však nemusí stát vždycky jen narušené vztahy mezi současnými zaměstnanci či vedením, ale mohou se zde projevovat vlivy narušených systemických pravidel i z historie firmy, jejího vzniku, různých událostí v minulosti, křivd a bezpráví v ní.
Proces firemních a organizačních konstelací umožňuje:
• Prozkoumat firemní strukturu a odhalit vlivy skrytých nevědomých a stínových  sil v pracovních a firemních systémech
• Prověřit firemní, týmové či individuální strategie a vize, cíle a významná firemní témata a může naznačit cestu k potřebné změně.
• Hravou formou nahlédnout pod povrch organizační struktury firmy a případně ji optimalizovat.
• Prověřit výběr nových zaměstnanců a jejich interakci s existujícím vztahovým systémem.
• Prověřit správnost rozdělení úkolů ve firmě, v pracovní skupině či týmu.
• Zjistit nevyjádřené potřeby pracovníků pro dosažení stanovených cílů.
• Prověřit konflikt důležitých osobních témat jednotlivých zaměstnanců s nosnými tématy firemními a naznačit cestu k jejich sladění.
• Prozkoumat nezohledněné potřeby klientů a zákazníků.
• Odpovědět na otázky proč ve firmě či pracovním kolektivu „něco neklape“, proč se opakují nehody, ztráty, problémy s hospodařením a s penězi či špatnou produktivitou, proč stále odcházejí zaměstnanci, proč najednou, jakoby z ničeho přestalo něco fungovat apod.
• Nahlédnout na komunikační a vztahové problémy na pracovišti či problémy s klienty, problémy mezi zaměstnanci a vedením a vytvořit prostor pro nalezení řešení.
• Přijmout vlastní odpovědnost a uznat odpovědnost druhých či zjistit, proč někdo postrádá autoritu.
• Zjistit jaké jsou kořeny a důvody nespokojenosti zaměstnanců.

Domluvte si bezplatnou konzultaci! 


Místecké náměstí Svobody
ulice J.V.Sládka 35
738 01 Frýdek – Místek
mobil: +420 603 108 216
e-mail: doceo@doceo.cz
web: www.doceo.cz
Náš tým
Kde nás najdete
Rychlý kontakt

Individuální rozvoj

 

  Všechna práva vyhrazena | © 2013 DOCEO | realizace nextWEB