Firemní terapie


V naší praxi se často setkáváme s tím, jak silně ovlivňuje kvalita osobního života pracovní výkonnost a stabilitu lidí. Často se stává, že během našeho vzdělávacího projektu účastníci objeví vlastní bariéry, které mají kořeny v jejich osobním životě. Pokud má mít vzdělávání standardní průběh, tak máme omezené možnosti na to reagovat. Firemní terapie nám dává možnost tato témata otevřít a vhodným způsobem na nich začít pracovat.
Proto jsme se Vám rozhodli  nabídnout firemní terapii jako další úroveň vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje.

Firemní terapie je proces vedoucí k posílení nebo uzdravení firemního systému.
Může být součástí vzdělávacího projektu, což doporučujeme, protože spojení vzdělávacího projektu a firemní terapie vytváří synergický efekt.

Je zaměřena hlavně na ldi, kteří jsou součástí firemních procesů.
Přínosy firemní terapie:
  • Pomáhá  k identifikaci a zmírnění vlivu osobních témat na profesní výkonnost.
  • Dále slouží k vyladění vnitrofiremní atmosféry na pracovišti, v kolektivu, mezi odděleními, připadně mezi nadřízenými a podřízenými.
  • Může vést k pochopení a odstranění bariér v kontaktu s klienty, dodavateli či odběrateli, které nejsou založeny na objektivních důvodech.
  •  
Lidé po absolvování firemní terapie bývají více otevření, vstřícní, vřelí a odhodlaní se neustále učit a osobně růst.Místecké náměstí Svobody
ulice J.V.Sládka 35
738 01 Frýdek – Místek
mobil: +420 603 108 216
e-mail: doceo@doceo.cz
web: www.doceo.cz
Náš tým
Kde nás najdete
Rychlý kontakt

Individuální rozvoj

 

  Všechna práva vyhrazena | © 2013 DOCEO | realizace nextWEB