vylaďte systém


Lidé ve firmách říkají:" Vše je nastaveno, všechny procesy jsou v pořádku, dokonce i lidé jsou aktivní, přiměřeně otevření a mají motivaci a přesto to není ono! "
Není patrný objektivní důvod proč by to nemělo fungovat, přesto je ve firmě cítit nějaké napětí, objevují se nedorozumění, konflikty a chyby. Zatím vším mohou být skrytá NE. V rámci ladění systému hledáme zdroje těchto skrytých NE a vytváříme prostor pro změnu.

Změnám ve firmě se věnuje velké úsilí a výsledky tohoto snažení nejsou takové, jaké očekáváte. Je to proto, že  zdroje neúspěchu mají často původ v oblastech, ve kterých Vás nenapadne hledat:
  • • Koho by napadlo hledat příčinu manažerského selhání ve  konfliktu s vlastním otcem.
  • • Uvědomujete si, že zdroj vašeho strachu promluvit na poradě může souviset s prohlášením vašich rodičů "Do ničeho se nemíchej!".
  • • Cítíte, že váš manažer není ochotný jít do rizika? Co když v jeho rodině byla každá chyba autoritou trestaná.
  • • Víte, že zaměstnanec může projektovat do postavy svého spolupracovníka svůj negativní vztah k bratrov a podle toho se chová.
  • • Co když je nízké sebevědomí  vašeho lídra ovlivněno nepřiměřenou kritikou a nedostatekem důvěry jeho učitele v něj?
  •  
Firemní prostředí znáte většinou velmi dobře, denně se setkáváte s problematikou mezilidských vztahů, nedorozumění mezi osobami, složitostí vzájemné komunikace. V pozadí těchto nesouladů jsou často nevyřešená témata osobního charakteru.
Společně je můžeme prozkoumávat a rádi vám v tomto procesu budeme partnery.

Žijeme ve složítém, nepředvídatelném světě. Na plány a předpovědi se nelze již déle spoléhat. Musíme pracovat zcela jinak než dosud. To jediné, na co se můžeme spolehnout se ukrývá v našem nitru. Mnoho firem se, ale na své vnitřní zdroje nedokáže napojit.
Musíme být přesvědčeni a věřit, že pokud budeme věrni sami sobě, budou výsledky, jichž dosahujeme, v souladu s tím, v co věříme.

Jedním z hlavních cílů firemní terapie je pomáhat lidem dosahovat lepších výsledků. A to uvědoměním si limitů v jejich chování nebo práci, které mají zdroj  v jejich vlastní psychice.

Model změny, který vám nabízíme, vám pomůže ujasnit si úvahy o sobě samých, vašem týmu a společnosti. Na základě zvědomění všech těchto různostní lidských individualit, vazeb a souvislostí, můžete ladit systém.


Místecké náměstí Svobody
ulice J.V.Sládka 35
738 01 Frýdek – Místek
mobil: +420 603 108 216
e-mail: doceo@doceo.cz
web: www.doceo.cz
Náš tým
Kde nás najdete
Rychlý kontakt

Individuální rozvoj

 

  Všechna práva vyhrazena | © 2013 DOCEO | realizace nextWEB