vzdělávání efektivně a moderně


Koučování a NLP (neurolingvistické programování) 

Základními metodami, které při práci používáme jsou Koučování a NLP (neurolingvistické programování).

Kouzlo koučování - učit se z vlastních zkušeností.
Pozorně sledujte situaci, rozhodněte se co chcete mít na konci a udělejte to.
Kouzelnou hůlkou koučovnání je víra, že se dokážu učit na základě vlastních zážitků a uvědomění.
Šťastné okamžiky, kdy nám jde vše od ruky a přitom nás to baví, nejsou náhodné, ale lze je přivolat. Právě tomu se věnuje koučování.

NLP je proces modelování jedinečných, každému člověku vlastních, vědomých i nevědomých vzorců (myšlení, komunikace a chování), při němž nepřetržitě rozvíjíme a posilujeme svůj vlastní potenciál. NLP není jen tak ledajaký přístup - je to poznávání toho, co se skutečně osvědčio, obzvláště pak toho, co funguje opravdu dobře. Pomáhá nám naučit se tvůrčím způsobem, jinak než dosud, využívat nová řešení. Protože pokud budeme i nadále dělat to, co jsme dělali vždy, nedostaneme nové výsledky.

To vše slouží k tomu, abychom směřovali vaši pozornost na vlastní zkušenosti, prožitky a pocity související se situací, kterou chcete změnit. Tím se naplňuje přirozený způsob učení, typický pro malé děti.
Od řeknu ti co bys měl dělat a co bys dělat neměl, se dostáváme k - pozorně sleduj situaci, rozhodni se jak to chceš dělat a udělej to.

"Při sportu se hráč často soustředí na rady trenéra, na to jak má stát, jak držet raketu a přitom zapomíná na to nejdůležitější - na sebe, na to jak se cítí, zda sleduje míč a myšlenku kam ho chce dostat."

Naše role v tomto procesu je vést klienta k naplnění jeho potenciálu.Podporovat jeho zacílenost a aktivitu ve ve směru kým a čím se chce stát. Dlouhodobými cíli našich projektů je rozvoj klienta a  jeho schopnosti sebeutváření, podmínkou je však přijetí zodpovědnosti za tento proces.

Hlavní přínosy

•Včasné rozpoznání kritických proměnných a pomoc soustředit se na ně.
• Udržování rovnováhy mezi učením se, zkušenostmi a výkonnostními cíli.
• Rozpoznání zastaralých názorů a formulací.
• Rozvíjet schopnost jednat s lidmi – vyvažovat integritu týmu a integritu úkolů.
• Udržování rovnováhy mezi pracovním zatížením, schopnostmi a časem.
• Odlišný pohled na situaci a vytvoření předpokladů pro její pochopení.

Místecké náměstí Svobody
ulice J.V.Sládka 35
738 01 Frýdek – Místek
mobil: +420 603 108 216
e-mail: doceo@doceo.cz
web: www.doceo.cz
Náš tým
Kde nás najdete
Rychlý kontakt

Individuální rozvoj

 

  Všechna práva vyhrazena | © 2013 DOCEO | realizace nextWEB