přínosy pro vás


Můžete očekávat změny v těchto oblastech:

Struktura firmy:
Na konci procesu se rozvolní strnulé struktury, pracovníkům se poskytne prostor pro tvořivost. Podnik jako celek se tudíž může lépe přizpůsobovat měnícím se podmínkám.

Komunikace:
Komunikace vytváří úspěch - v životě i v práci, ve vašem vzdělávání, v rodině, v pracovních i osobních vztazích.

Komunikace je vzájemná výměna informací a pocitů, která vede ke vzájemnému porozumění. Komunikovat tedy znamená víc než jen na sebe mluvit. Komunikace vytváří určité pouto nebo spojení mezi poskytovatelem a  příjemcem. Mezi různými odděleními. Mezi manažerem a zaměstnanci. Mezi potenciálním zájemcem / zákazníkem a prodejcem, mezi učitelem a  studentem.

Zušlechtěná komunikace vytváří klima důvěry a porozumění.
Pomáhá nám lidi nadchnout a inspirovat, vytvořit lákavou vizi budoucnosti a přimět okolí jednat.
Kvalita jazyka je jedním z podstatných faktorů, odlišující ty, kteří vynikají v komunikaci a uplatňování vlivu, od těch, kteří aspirují na dosažení stejné mety, ale nedaří se jim to.

Změny v komunikaci poznáte podle toho, že lidé budou rozumět tomu co říkáte a budou vědět co dělat. A to co udělají bude ve shodě s vaším záměrem.
Vedení:
Budete vést pomocí vyvážených  a přiměřených  postupů a dovedností, které jsou adekvátní dané situaci. Budete schopni se ubránit nadměrnému uplatňování jednostranných praktik a vytváření omezujících stereotypů v manažerské práci.Nebudete používát žádný postup v přehnané míře - nebudete spoléhat jen na postupy, které patří mezi vaše přednosti a jež se vám v minulosti osvědčili.
Budete uplatňovat protichůdné postupy vyváženě - budete hledat cesty k rozvoji dovedností, které postrádáte, nebo málo uplatňujete.
Budete správně vyhodnocovat situace a přiměřeně na ně reagovat - opětovně vyhodnocujete situace a volíte pro ně správné kombinace různorodých řešení.
Poznání sebesama:
Zvýšíte svou odpovědnost, radost a vnitřní stabilitu.
Proces sebepoznání a poznávání druhých představuje do určité míry spojené nádoby - úroveň sebepoznání se projevuje v míře připravenosti manažera poznat a pochopit druhé.

Tyto změny se promítají na několika úrovních:
"Osobním rozvojem jednotlivce dochází ke zlepšení komunikace a vztahů s ostatními, Díky tomu se mění kvalita spolupráce ve skupině. Na tomto základě se dále přeměňuje atmosféra celé firmy a tím i její prezentace ven. I vaši zákazníci ucítí změnu, která proběhne u vnitř firmy."
Místecké náměstí Svobody
ulice J.V.Sládka 35
738 01 Frýdek – Místek
mobil: +420 603 108 216
e-mail: doceo@doceo.cz
web: www.doceo.cz
Náš tým
Kde nás najdete
Rychlý kontakt

Individuální rozvoj

 

  Všechna práva vyhrazena | © 2013 DOCEO | realizace nextWEB